Verzija 25.03.2022

Plače in prispevki

  • Izplačilne liste, REK-2: šifranti in lestvica za dohodnino posodobljeni po noveli Zakona o dohodnini (ZDoh-2Z).