Verzija 16.09.2022

Plače in prispevki

  • Izplačilne liste, Oblikovanje UPN-ov: možnost vpisa TRR tujih bank v UPN-e za izplačilo plač zaposlenih. TRR mora biti vpisan v šifrant zaposlenih in šifrant poslovnih partnerjev (na prvo mesto v seznamu TRR-jev, skupaj z IBAN predpono in BIC banke).