Verzija 09.01.2023

Plače in prispevki

  • Plača za napotene delavce v tujino se po novem obračuna na isti izplačilni listi kot plača za delo v Sloveniji (obenem) pod vrsto dohodka 1001. Ustrezno določite status napotenega delavca v šifrantu zaposlenih (Napotitev…). Določite tujo državo dela, tudi če zaposleni ni vse mesec delal v Sloveniji. V Bruto plači pod Drugo-opis vnesete besedilo “Delo v tujini” ali “Dopust tujina” ter nato še število ur in znesek. Ustrezno vnesete zneska Dodatka za napotitev v tujino in plačanega davka.