Verzija 05.01.2023

Plače in prispevki

  • Obrazec Rek-2: dodani postavki za obračun poškodb pri delu v breme delodajalca.