Verzija 11.01.2023

Plače in prispevki

  • Izplačilne liste, REK-O: možnost vnosa začetnega in končnega meseca obračuna REK-O. Popravki in dopolnitve pri obračunu.