Verzija 29.10.2020

Plače in prispevki

  • Izplačilne liste, Tiskanje: izpis ključnih podatkov, pomembnih za delavca, na izplačilni listi (na dvostranskem izpisu).