Verzija 17.11.2020

Plače in prispevki

  • Izplačilne liste, Vnos: popravek pri obračunu prispevkov v breme delodajalca v primeru bonitet.

Fakturiranje

  • Tiskanje/eRačuni: odprava napake pri davčnem potrjevanju gotovinskih računov.