Verzija 22.12.2022

Plače in prispevki:

  • Posodobljena lestvica za dohodnino, manjši popravki pri plačah.