Verzija 13.12.2022

Plače in prispevki

  • Obrazec REK-0: za izplačila dohodkov od 1.1.2023 je potrebno oddati obrazec REK-O namesto dosedanjih REK-1 in REK-2.