Verzija 18.01.2022

Glavna knjiga/Prihodki in odhodki

  • Izdelava in tiskanje bilanc/izkazov: možnost izvoza bilanc/izkazov v datoteko, primerno za uvoz na Ajpes, za leto 2021.