Verzija 04.02.2022

Plače in prispevki

  • Izplačilne liste, Tiskanje: popravek pri seštevku plačanih prispevkov v breme delodajalca, vseh obveznosti delodajalca in skupnega stroška delodajalca.