Verzija 10.12.2019

Fakturiranje, Vnos:

  • Vnos in popravek naslova v izdanem dokumentu sta mogoča samo v primeru, ko ima izbrani poslovni partner v šifrantu vpisano pravno-organizacijsko obliko 31-Fizična oseba.