Verzija 05.12.2019

Material in zaloge, Pregled kartic:

  • Pred izdelavo pregledne datoteke je mogoče določiti, da se datoteka izdela samo za določeno kartico.

Knjiga prihodkov in odhodkov, Obračun bilance s postavkami iz KPO:

  • Možnost prikaza knjižb na posamezni postavki in podpostavkah, vključenih v rezultate bilance (kliknite desni gumb na določeni postavki v preglednici z bilanco).