Verzija 10.02.2020

Plače in prispevki

  • Izplačilne liste, Vnos: popravek pri vpisu splošne olajšave v analitične podatke v postavko D02.