Verzija 07.02.2020

Osnovna sredstva

  • Amortizacija: popravek pri izpisu Popisnega lista (izpis z vključenimi ali nevključenimi odpisanimi osnovnimi sredstvi).