Verzija 24.06.2019

Material in zaloge:

  • Intrastat: možnost obračuna podatkov za Intrastat poročilo (vir zanje so nabave v materialnem knjigovodstvu).
    Šifrant kartic, Vnos: možnost vnosa podatkov o državi porekla, oznaki KN in neto masi.