Verzija 09.10.2020

Fakturiranje:

  • Vnos: nova postavka za določitev, ali je bilo blago dobavljeno oz. storitev opravljena na naslovu prodajalca ali kupca.