Verzija 05.03.2020

Plače in prispevki

  • Izplačilne liste, Vnos: dodana postavka Prazniki in 3 prazna mesta za obračun dodatnih postavk v bruto plači.