Verija 17.05.2024

Glavna knjiga / Knjiga prihodkov in odhodkov

  • Vnos temeljnic / Vnos: možnost uvoza eRačuna v XML obliki v temeljnico/knjižbo.