Verzija 18.06.2020

Plače in prispevki

  • Izplačilne liste, Vnos: popravek napake pri kreiranju analitičnih podatkov M01-M10 (datumi).